Mooiste onvergankelijke zin door Willem Elsschot

Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.
Willem Elsschot

De winnaar van de wedstrijd voor Onvergankelijke Zinnen die de Open Universiteit eerder dit jaar uitschreef, is de bovenstaande zin. De tekst van Willem Elsschot (1882-1960), onderdeel van zijn gedicht Het huwelijk (1910) wordt als onvergankelijk gezien omdat met name de woorden “tussen droom en daad” nog regelmatig gebruikt worden door andere auteurs. Het huwelijk werd in 1934 voor het eerst gepubliceerd in de gedichtenbundel Verzen van vroeger.

Erfgoedplatform

In 2012 lanceerde de Open Universiteit het Erfgoedplatform, een website waar onder meer cursussen over cultureel erfgoed uit binnen- en buitenland gevolgd kunnen worden. Verder worden er activiteiten en trends binnen dit thema bijgehouden. Eén van de secties van de site is gewijd aan literair erfgoed. Hier werd de shortlist met Onvergankelijke Zinnen gepubliceerd, waarna lezers Elsschots zin als winnaar bestempelden.

Het Letterkundig Museum: tentoonstellingen in 2014

De wereld achter de schrijver toegankelijk maken voor het grote publiek: dat is de doelstelling van het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag.

Vaste tentoonstellingen

Het museum heeft twee vaste tentoonstellingen:

 1. Het Pantheon. Hier worden honderd Nederlandse en Vlaamse schrijvers uitgelicht die bepalend zijn geweest voor de literatuur in de Lage Landen sinds de Middeleeuwen. Niet alleen hun werken worden besproken, ook boekverfilmingen, ruzies tussen auteurs en toneelstukken komen aan bod.

 2. De Nationale Schrijversgalerij. Hier worden van ruim vijfhonderd schrijvers en dichters geschilderde en gebeeldhouwde portretten getoond, op alfabetische volgorde.
  Voorplat.indd

Tijdelijke tentoonstellingen

Daarnaast loopt er altijd een aantal tijdelijke tentoonstellingen, die een kijkje geven achter de schermen van specifieke schrijvers en boeken. In 2014 zijn dat:

 1. Het stenen bruidsbed. Dit literaire meesterwerk van Harry Mulisch heeft de vorm van een Griekse tragedie, daar het is opgebouwd uit vijf bedrijven verdeeld in drie zangen. De tentoonstelling geeft inzicht in symboliek, thema’s, mythologie en het leven van de auteur.
  stenenbruidsbed
 2. Heleen van Royen: Selfmade. Auteur Van Royen maakte tweehonderd selfies, foto’s die ze van zichzelf maakte, en bracht ze uit in een boek. De foto’s zijn onder te verdelen in vijf thema’s die de intimiteit van het project aangeven: liefde, seks, licht, duisternis en vergankelijkheid.
  7f77555e-f0de-11e3-896d-5045b7c4c265_0.jpg.crop_display
 3. Literaire actualiteit. Deze tentoonstelling wisselt regelmatig. Steeds wordt een actuele gebeurtenis uit de literaire wereld onder de aandacht gebracht.
 4. Webtentoonstelling Ik Jan Cremer. In deze online tentoonstelling kun je de mooiste pagina’s van het manuscript van Ik Jan Cremer bekijken.
  43355842

Zeven ton voor Europees woordenboekenproject

COST, de European Cooperation in Science and Technology, heeft 700.000 euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van het gebruik van woordenboeken in Europa. Iedere taal heeft nu zijn eigen officiële woordenboek(en), zoals de Oxford English Dictionary in Engeland en het Algemeen Nederlands Woordenboek in Nederland. Een samenwerking tussen lexicologen uit 28 Europese landen moet ervoor gaan zorgen dat al deze woordenboeken zichtbaarder en toegankelijker worden voor het grote publiek. Partners in het project zijn onder andere het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden voor het Nederlands en de Fryske Akademy in Leeuwarden voor het Fries. Het project heeft de naam European Network of e-Lexicography (ENeL) gekregen.

Digitalisering van erfgoed

Eén van de hoofdtaken van de samenwerkende lexicologen zal zijn om een woordenboekenportaal te creëren waar de woordenboeken van verschillende talen te raadplegen zijn. Er worden ook maatstaven ontwikkeld voor de digitalisering van papieren woordenboeken. Verder zit er een onderzoeksaspect aan het project verbonden: de overeenkomsten tussen talen zullen in het kader van ENeL verder worden onderzocht. Omdat de verschillende Europese talen elkaar wederzijds hebben beïnvloed door de jaren heen, wordt dit project als een belangrijke manier gezien om “ons gemeenschappelijke Europese culturele erfgoed” vast te leggen.

EuropeanLanguages
Talen in Europa