Zeven ton voor Europees woordenboekenproject

COST, de European Cooperation in Science and Technology, heeft 700.000 euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van het gebruik van woordenboeken in Europa. Iedere taal heeft nu zijn eigen officiële woordenboek(en), zoals de Oxford English Dictionary in Engeland en het Algemeen Nederlands Woordenboek in Nederland. Een samenwerking tussen lexicologen uit 28 Europese landen moet ervoor gaan zorgen dat al deze woordenboeken zichtbaarder en toegankelijker worden voor het grote publiek. Partners in het project zijn onder andere het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden voor het Nederlands en de Fryske Akademy in Leeuwarden voor het Fries. Het project heeft de naam European Network of e-Lexicography (ENeL) gekregen.

Digitalisering van erfgoed

Eén van de hoofdtaken van de samenwerkende lexicologen zal zijn om een woordenboekenportaal te creëren waar de woordenboeken van verschillende talen te raadplegen zijn. Er worden ook maatstaven ontwikkeld voor de digitalisering van papieren woordenboeken. Verder zit er een onderzoeksaspect aan het project verbonden: de overeenkomsten tussen talen zullen in het kader van ENeL verder worden onderzocht. Omdat de verschillende Europese talen elkaar wederzijds hebben beïnvloed door de jaren heen, wordt dit project als een belangrijke manier gezien om “ons gemeenschappelijke Europese culturele erfgoed” vast te leggen.

EuropeanLanguages
Talen in Europa

Bibliotheken gaan e-books uitlenen

Sinds gisteren is het mogelijk om tegen een kleine betaling e-books te lenen via www.bibliotheek.nl. In tegenstelling tot de meeste andere landen, waar elk e-book slechts door één persoon tegelijk gelezen kan worden en daarom ‘uitgeleend’ kan zijn, kunnen de digitale boeken in Nederland door meerdere mensen tegelijkertijd gelezen worden. “We lopen echt voorop,” stelt minister Jet Bussemaker van OCW.

Toenemende vraag

Momenteel zijn er vijfduizend verschillende e-books beschikbaar op de website, een kwart van het totale aantal e-books in Nederland. De toenemende vraag naar deze vorm van boeken uitlenen zal er naar verwachting voor zorgen dat steeds meer uitgevers zich aansluiten, waardoor meer boeken beschikbaar worden.

Grote diversiteit

Alle boeken worden ingedeeld in twee groepen: de eerste met titels voor kinderen tot drie jaar oud, de tweede voor iedereen vanaf drie jaar. Er zijn e-books beschikbaar in allerlei genres, zoals thrillers, biografieën en non-fictie. Ook zijn er Engelstalige en Friestalige e-books te leen.