De Grote Drie: Gerard Reve

De in 1923 in Amsterdam geboren Gerard Reve, destijds nog Gerard van het Reve geheten, wordt gerekend tot de grootste Nederlandse auteurs in het naoorlogse tijdperk. Samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans vormt hij zelfs de ‘Grote Drie’ van die periode.

Bewonderd en beschimpt

Twee van de bekendste werken van zijn hand zijn De avonden: een winterverhaal uit 1947, en De Ondergang van de Familie Boslowits uit 1950. Voor De avonden ontving Reve in 1947 de Reina Prinsen Geerligsprijs, en voor zijn gehele oeuvre kreeg hij in 1969 de P.C. Hooftprijs toegekend. Een opmerkelijke actie was dat hij De avonden in 1991 voorlas op de radio, waar hij tien uur over deed. Reves werk was echter niet onomstreden: de religieuze en seksuele thematiek (en de combinatie daarvan) in sommige van zijn boeken en zijn soms provocerende uitspraken waren geregeld voer voor publieke debatten.

Laatste levensjaren

Vanaf 1997 leed Reve aan Alzheimer. Na een hartoperatie in 1998 ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, totdat hij uiteindelijk in 2006 in verzorgingstehuis Sint-Vincentius in Zulte, België, overleed. Hij werd begraven in Machelen, tevens in België. Hieronder een stuk over Gerard Reve, gepubliceerd door OUTtv: een zender die zich vooral richt op homoseksuelen.